Nobu

Nobu kiku4
Nobu KIKU 9000 Btu / h

Κλιματιστικό Nobu  KIKU NBKU2VI32-09WFR/ NBKU2VO32 9.000 Btu/h  Νέο Κλιματιστικό Kiku με...

Nobu kiku4
Nobu KIKU 12000Btu /h

Κλιματιστικό Nobu  KIKU NBKU2VI32-12WFRB/ NBKU2VO32 12.000 Btu/h  Νέο Κλιματιστικό Kiku...

Nobu kiku4
Nobu KIKU 18000Btu /h

Κλιματιστικό Nobu  KIKU NBO3-18IDU/NBO3-18ΟDU 18.000 Btu/h  Νέο Κλιματιστικό Kiku με...

Nobu kiku4
Nobu KIKU 24000Btu /h

Κλιματιστικό Nobu  KIKU NBO3-24IDU/NBO3-24ΟDU 24.000 Btu/h  Νέο Κλιματιστικό Kiku με...

Nobu toro
329 €
Nobu TORO - NBTR-VI32-09WFR /...

Κλιματιστικό Nobu  TORO NBTR-VI32-09WFR / NBTR-VO32- 9.000 Btu / h     Σειρά...

Nobu toro
379 €
Nobu TORO - NBTR-VI32-12WFR /...

Κλιματιστικό Nobu  TORO NBTR-VI32-09WFR / NBTR-VO32- 12.000 Btu / h   Σειρά...

Nobu toro
649 €
Nobu TORO - NBTR-VI32-18WFR /...

Κλιματιστικό Nobu  TORO NBTR-VI32-09WFR / NBTR-VO32- 18.000 Btu / h   Σειρά...

Nobu toro
749 €
Nobu TORO - NBTR-VI32-24WFR /...

Κλιματιστικό Nobu  TORO NBTR-VI32-09WFR / NBTR-VO32- 24.000 Btu / h   Σειρά...